Naziv ulaganja/projekta: Nabava CNC obradnog centra, CNC TROOSNI OBRADNI CENTAR “DOOSAN DNM 5700”

NKD šifra ulaganja: 2562 strojna obrada metala

Naziv programa: OPERATIVNI PROGRAM “KONKURENTNOST I KOHEZIJA” iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Ime korisnika: PROIZVODNO TRGOVAČKI OBRT METAL – DOBRICA, vl. Marko Dobrica, dipl.ing.stroj.

Adresa korisnika: Rakovec 25, 10340 Rakovec, Hrvatska, OIB: 91628215336

Ulaganje i ciljevi

Osnovna sredstva biti će namijenjena za nabavu CNC obradnog centra s pripadajućim alatima. Obrtna sredstva koristit će se za nabavu repromaterijala. Upotrebom navedenog stroja očekuje se povećanje prometa, a time i poslovnog rezultata. Predmetno ulaganje omogućit će zapošljavanje jednog zaposlenika srednje stručne spreme metalskog smjera.

Nabavom CNC obradnog centra uvodi se temeljita promjena u proizvodnom procesu izrade inox galanterije. Dosadašnja proizvodnja koja je zahtijevala korištenje više strojeva za izradu određenog proizvoda, sada će se obavljati na jednom CNC obradnom centru. Spomenuti stroj omogućit će i proširenje palete proizvoda.

Lokacija ulaganja

Zagrebačka županija

Ukupna vrijednost projekta

Ukupan iznos projekta: 118.000,00 EUR

Iznos EU potpore: 100.000,00 EUR

Razdoblje provedbe projekta

Od 15.11.2018. do 31.01.2019.

Kontakt osobe za više informacija

Kontakt osoba za više informacija o projektu je MARKO DOBRICA, vlasnik obrta. Email: info@metal-dobrica.hr

Više informacija potražite na poveznicama:

www.strukturnifondovi.hr

Operativni program Konkurentnost i kohezija https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost obrta Metal-Dobrica.