Opis

Koristi se za pokrivanje temeljenja na kosini. Izrađuje se prema željenim dimenzijama.